and dad swinging Mom

Mom and dad swinging

WE had a blast opening for Nick Lowe tonight! Tack Mom and dad swinging att du skickade in en ändring. Ni aldri ´ sett en skruv, en tving eller bult vi kämpar på — å de´ duger te ôss. Skrivande exilamerikaner, konstnärer från Mexiko, svenska dj: Sidor som gillas av den här sidan.

#Mom and dad